Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. január 1-től a temetői díjak befizetése a MÓR-HOLDING Kft. pénztárában történik :
Cím: 8060 Mór, Dózsa György utca 22/a.
Munkaügyi központ mögötti épület
Telefonszám: 22/796-920
Egyéb ügyintézés menete nem változik!

Pénztári órák:
Hétfőn: 7h-11h és 13h-16h
Kedd: 7h-11h és 13h-16h
Szerda: 7h-19h
Csütörtök: 7h-11h és 13h-16h


Megértésüket köszönjük!
MÓR-HOLDING Kft.


MÓR-HOLDING Kft. köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatai

A Mór Városi Önkormányzat 2015. október 1-től a MÓR-HOLDING Kft-t bízta meg a Mór Város közigazgatási területén lévő köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII: törvény ( a továbbiakban: Törvény ), a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, ( a továbbiakban: Kormányrendelet) továbbá Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetők használatának rendjéről szóló 33/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) és Mór Városában lévő temetői feladat- és üzemeltetés egységesítésére vonatkozó 229/2006. (XI.29.) Kt. határozata rendelkezéseinek megfelelően.

Mór város közigazgatási területén található temetők:

– móri 2999 hrsz.-ú temető, ravatalaozó (Tábor u., Homoki temető)
– móri 3002 hrsz.-ú temető (Tábor u., Homoki temető)
– móri 3001 hrsz.-ú temető, ravatalaozó (Tábor u., Homoki temető)
– móri 426/11 hrsz.-ú temető (Táncsics M. u., Kálvária temető mellett)
– móri 426/10 hrsz.-ú temető (Táncsics M. u., Kálvária temető)
– móri 426/6 hrsz.-ú temető (Táncsics M. u., Kálvária alsó)
– móri 096 hrsz.-ú temető, kápolna és ravatalozó (Kálvária temető)
– Felsődobos 0663 hrszú temető és ravatalozó
– Árki-puszta móri 0282 hrsz.-ú kápolna és temető

Köztemető használatáért fizetendő díjak ( a feltüntetett árak bruttó árak)

Temetők nyitvatartási rendje:

November 1-től – február 28-ig 07:00 – 17:00 h
Március 1-től – április 30-ig 07:00 – 19:00 h
Május 1-től – augusztus 31-ig 06:00 – 20:30 h
Szeptember 1-től – október 31-ig 07:00 – 19:00 h

Temetőüzemeltetés munkájáról

Betartja, betartatja a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben, kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltakat. Ügyfélszolgálati irodán keresztül ügyfélszolgálatot működtet, melynek helye:

8060 Mór, Kálvária temető, új ravatalozó épülete

Ügyfélfogadás rendje:
HÉTFŐ 8-11 h

SZERDA 8-11 h
PÉNTEK 13-16 h

Sírhelyszemle:
KEDD, CSÜTÖRTÖK : előre egyeztetett időpontban

Időpont egyeztetés:
+36 30 621 4890

Müllner Tibor
Temetőgondnok

Temetőgondnok feladatai

– Feladatai közé tartozik a temetőlátogatók tájékoztatása a temetői hirdetőtáblákon, valamint médián keresztül.
– A temetői nyilvántartás vezetése (nyilvántartó könyv, számítógépes nyilvántartás) Az eltemetés üzemeltetést érintő feltételeinek biztosítása, a temetések kegyeleti szolgáltatók közötti összehangolása
– Sírhelyszemlék biztosítása, sírhely értékesítés (temetésre sírhelyek biztosítása, rendelkezési jog megváltása, panaszos ügyek helyszíni kivizsgálása,
– Szakfelügyelet biztosítása
– Rendelkezési jog megváltása a mindenkori hatályos Önkormányzati temetői rendelet díjszabása alapján:
-kolumbárium /urnafal/, földurnahely megváltási ideje 10 év
-koporsós temetésre alkalmas sírhely megváltási ideje 25 év
-kriptahely megváltási ideje 60 év

További feladatok:

-Sírhelykiosztási tervek készítése és sírhelyek kitűzése
-Az önkormányzati temetői rendelet mellékletében foglalt szolgáltatások biztosítása díjszabás alapján.
-Tájékoztatás az Önkormányzati temetőkben tevékenységet folytató –temetőüzemeltetés által– regisztrált műkőkészítőkről valamint kőfaragókról illetve kegyeleti szolgáltatást végzőkről.
-A köztemető halott hűtőjébe kiszállított elhunytak hűtéséről, átvételéről, átadásáról történő gondoskodás.
-Ravatalozók és kiszolgáló helyiségek karbantartása, javíttatása, fertőtlenítése.
– Önkormányzati tulajdonú temetőkben infrastruktúra üzemeltetésének és folyamatos karbantartásának ellenőrzése

Panaszügyintézés módja:
– MÓR-HOLDING Kft. ügyvezetőjénél ( személyesen, vagy írásban)

– Mór város jegyzőjénél (írásban)

Amennyiben panaszügyintézésünkkel nem ért egyet, lehetősége van jogorvoslatért a Fejér Megyei Békéltető Testülethez fordulni.

Elérhetőségei:

Megnevezés: Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail címe: fmkik@fmkik.hu

Célunk, hogy a köztemetők minden látogató számára nyugalmat biztosító temetőkertekké váljanak. Ehhez kérjük és várjuk a temetőlátogatók szíves együttműködését!